เว็บสล็อตขั้นต่ำ1บาท

ความปลอดภัยและ ลิขสิทธิ์

สิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองการแสดงออกทางความคิด แต่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิด เช่น ขั้นตอน กระบวนการสมัคร pudinghotels.com และความคิด และไม่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์รายวัน กฎหมายและข้อบังคับ และคำตัดสินของศาล

งานลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองเมื่อใด

ตามกฎหมาย การจ้างงานที่สร้างขึ้นและถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ pudinghotels.com  จะได้รับการคุ้มครองเมื่องานนั้นถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมถึงการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานด้วย โดยเจ้าของไม่ต้องจดทะเบียนก่อนเหมือนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร

***แม้ว่าลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองในทันทีและโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจดทะเบียนครั้งแรก แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอแนะนำให้เจ้าของผลงานแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลในกรณีที่ผู้อื่นขออนุญาตใช้ผลงาน เพื่อค้นหาเจ้าของลิขสิทธิ์จากฐานข้อมูล***

อัปเดต พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ปี 2023

  • ผู้ให้บริการตัวกลางที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook , YouTube ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในแต่ละกรณีต่อไปนี้:

– ไม่ใช่ผู้ริเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล

– ถ่ายโอนข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเลือก

– ไม่ใช่ผู้รับข้อความ

– การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาข้อมูล

– ห้ามเก็บสำเนาข้อมูลที่ซ้ำกันในระหว่างที่คอมพิวเตอร์หยุดทำงานชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ตามปกติ

  • ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเปิดใช้งานการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, YouTube อาจลบผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่มีกระบวนการทางศาล

Security and Copyright

Things that are not protected by copyright law Copyright law protects the expression of ideas. but not related to concepts such as steps, application process pudinghotels.com and ideas and unrelated work such as news, daily newspapers laws and regulations and court decisions

When are copyrighted works protected?

By law, employment created and considered a copyrighted work. pudinghotels.com It will be protected when the job is automatically created. And the copyright owner will have the exclusive right to reproduce, modify and distribute it to the public. including allowing others to use it The owner does not have to register first like a trademark or patent.

***Although copyright is immediately and automatically protected without initial registration, However, the Department of Intellectual Property recommends that the owner of the work notifies the copyright information to the Department of Intellectual Property and saves it as a database in case others request permission to use the work. to find the copyright owner from the database***

Update the New Copyright Act 2023

  • Intermediaries that transmit computer data or allow communication over the Internet, such as Facebook, YouTube, are exempt from liability for copyright infringement in each of the following cases:

– not the initiator of the data transfer

– Automatically transfer data without selection

– not the recipient of the message

– Sending computer data without modifying the data content.

– Do not store duplicate copies of data during computer downtime in a computer system or network in such a way that others can access it normally.

  • Service providers acting as intermediaries for transmitting computer data or enabling communications over the Internet, such as Facebook, YouTube, may delete infringing works from the system immediately upon notification from the copyright owner. no judicial process

โปรโมชั่นล่าสุด

  • เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ LINE: @ufa656s
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลกับบุคคลที่เข้าข่ายการทุจริต
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

    เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป